Regulamin

 1. Jeśli chcesz wejść na koncert lub imprezę musisz zakupić bilet, nie wpuszczamy na „ostatni numer”, ani na ostatnie minuty imprezy.
 2. W dniach, kiedy odbywają się koncerty lub inne imprezy biletowane, wejście do lokalu jest możliwe tylko i wyłącznie za okazaniem biletu. Bądź przygotowany na to, że możesz zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli każdego gościa klubu. Kontrole są przeprowadzana przed wejściem do klubu.
 4. Osoby nieletnie będą wpuszczane jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji gości. Do lokalu nie wpuszczamy osób które:
  1. znajdują się w stanie wskazującym nietrzeźwość, będące pod wpływem środków odurzających itp.,
  2. poprzednio zakłóciły porządek w klubie lub ze względu na swoje zachowanie zostały usunięte z lokalu,
  3. osoby, których zachowanie budzi uzasadnione podejrzenie, że mogą zakłócić porządek w lokalu,
  4. osoby posiadające przedmioty niebezpieczne,
  5. osoby próbujące wnieść alkohol lub środki odurzające.
 6. W przypadku wejścia na koncert, osobom, które nie zastosowały się do regulaminu i nie zostały wpuszczone na koncert, nie przysługuje prawo zwrotu kosztu zakupu biletu.
 7. Na terenie klubu zabrania się:
  1. spożywania wniesionego alkoholu i napojów nie zakupionych w klubie,
  2. spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie,
  3. palenia papierosów w miejscu innym, niż wyznaczone do tego celu,
  4. używania środków odurzających, narkotyków itp.
 8. Bilety na koncerty są sprzedawane w punktach sprzedaży wymienionych na stronie internetowej klubu.
 9. Po opuszczeniu lokalu nie jest możliwe ponowne wejście, nawet jeśli osoba, która opuściła klub posiada bilet. Nie wypuszczamy „na chwilę”!
 10. Na terenie klubu obowiązuje zakaz filmowania oraz rejestrowania koncertów.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby gości w klubie oraz nie wpuszczania osób bez podania przyczyny.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste gości pozostawione poza szatnią.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nie stosowania się do regulaminu, instrukcji udzielanych przez obsługę klubu lub powstałe w wyniku „ułańskiej fantazji” gości.
 14. Klub ma prawo do egzekwowania kar finansowych za zniszczenie mienia i wyposażenia lokalu.

Pobierz w formie elektronicznej: TUTAJ